Biodrissa innova en els seus sucs i cremes

Aquesta és la fase de desenvolupament del projecte Grup Operatiu HORTIVALOR, mitjançant el qual es vol donar sortida als excedents que genera l’horta de Campllong, a més d’allargar la vida útil dels sucs i cremes. Biodrissa hi participa conjuntament amb l’Institut d’Investigació i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA), La Feixa d’en Feliu i Formatgeries Montbrú. 

Aquest moment del projecte consisteix en l’experimentació i comparació dels resultats obtinguts a través de fórmules d’elaboració diferents, en funció dels diferents tipus d’excedent que genera l’horta, així com mètodes de tractament i envasat també diferents: les innovadores altes pressions hidrostàtiques (APH) i la pasteurització tèrmica. L’elaboració d’aquests productes s’està portant a terme a l’obrador de Biodrissa, i la degustació a les instal·lacions de l’IRTA a Monells, i permetrà identificar els moments crítics del procés i les possibilitats de millora.

D’aquesta fase en sortiran les fòrmules definitives sobre les que s’elaboraran els productes i que suposaran la validació d’aquests tractaments.
A més, el valor nutricional i funcional d’aquests sucs i cremes serà millorat mitjançant l’addició de xerigot o sèrum de llet, aportant valor nutricional i efectes beneficiosos sobre la salut.
 

Desplaça cap amunt