Grup Operatiu del projecte pilot EKOFERM

EKOFERM és un projecte que estem desenvolupant conjuntament amb La Feixa d’en Feliu i Eurecat, dedicat a la valorització de productes de l’horta ecològica mitjançant la creació de fermentats vegetals. Aquesta iniciativa busca millorar la competitivitat dels productes primaris integrant-los en la cadena agroalimentària de manera més eficient, tot afegint valor i promocionant-los en els mercats locals i circuits de distribució curts. A més, s’espera millorar els resultats econòmics de les explotacions agrícoles i facilitar la seva modernització i reestructuració.

El principal objectiu del projecte pilot és desenvolupar fermentats vegetals innovadors i segurs, amb un alt valor funcional i propietats sensorials de producte fresc i natural. Aquestes creacions busquen cobrir el buit existent en el mercat d’aquest tipus de productes i satisfer la demanda creixent dels consumidors.

EKOFERM preveu ser un model per a petites i mitjanes empreses, donant-los l’oportunitat de crear nous productes amb alt valor afegit, que millorin la seva competitivitat en el mercat de productes ecològics. L’objectiu final és aprofundir en el coneixement sobre el desenvolupament de fermentats vegetals i de begudes fermentades com la kombutxa.

El projecte pilot es desenvolupa en cinc fases diferenciades:

  • Selecció i estudi de les  matèries primeres, incloent ingredients, ferments i envasaments.
  • Identificació i millora dels punts crítics del procés, mitjançant visites, assessorament a les instal·lacions i noves propostes .
  • Realització de proves de concepte i disseny del producte, amb l’elaboració d’una “kombutxa”, l’estudi d’altres fermentats vegetals, i el disseny de diagrama operacional.
  • Caracterització tecnològica del producte, estudiant evolucions fermentatives i analitzant els antioxidants de la “kombutxa”.
  • Realització d’accions de divulgació a través de diversos canals.

Aquesta acció vol contribuir a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

           

*La venda de proximitat està regulada i permet identificar els pagesos catalans que venen ells mateixos els seus productes al públic, segons el Decret 24/2013

Desplaça cap amunt