Foto GO retallada

Grup Operatiu del projecte pilot HORTIVALOR

Conjuntament amb l’institut d’investigació de recerca i innovació agroalimentària IRTA, La Feixa d’en Feliu i Formatges Montbrú, BDrissa està desenvolupant la tecnologia d’altes pressions hidrostàtiques (APH) aplicada als sucs i cremes ecològics a base de fruita i hortalisses d’alt valor funcional. L’objectiu és allargar la vida útil del producte, conservant la seguretat i la qualitat dels productes que identifiquen la marca.

El valor nutricional i funcional dels sucs i cremes de fruites i hortalisses BDrissa es millora mitjançant l’addició de xerigot o sèrum de llet, aportant valor nutricional i efectes beneficiosos sobre la salut. Les proteïnes del xerigot tenen un valor biològic i qualitat nutritiva superior al de les proteïnes de la llet en el seu conjunt. Dietes suplementades amb proteïnes de xerigot han estat associades amb la prevenció de càncer i la millora del sistema immunitari, del metabolisme de lípids i de la regulació dels nivells d’insulina. 
 
El projecte pilot es desenvolupa en cinc fases diferenciades:
  • Identificació de la matèria primera amb les propietats òptimes
  • Propostes de control i millora de la producció de sucs i cremes
  • Validació del tractament d’altes pressions hidrostàtiques (APH)
  • Obtenció de sucs i cremes de fruita, hortalissa i xerigot innovadors, segurs i d’alt valor funcional
  • Disseminació dels resultats a la petita i mitjana empresa i a la comunitat científica
Aquesta acció ajudarà a reduir la petjada ecològica de la producció de fruita i hortalisses, contribuint així a la sostenibilitat del sistema de producció ecològic.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

*La venda de proximitat està regulada i permet identificar els pagesos catalans que venen ells mateixos els seus productes al públic, segons el Decret 24/2013

Desplaça cap amunt