Servei d’habitatge

La finalitat d’aquest servei és que les persones amb problemes de salut mental visquin a la comunitat amb plena autonomia.

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

Aquest servei es defineix com un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen a la llar de la persona usuària, proporcionant atencions personals, atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social segons demanda. L’objectiu final és potenciar l’autonomia de la persona usuària i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn.

Llar amb suport

La Llar amb suport és un dispositiu comunitari de rehabilitació, integrat a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, per donar resposta a aquelles persones usuàries amb trastorn mental sever que no disposen de suport familiar i/o habitatge, ni de la suficient capacitat econòmica per tal de viure a la comunitat de manera totalment autònoma. L’objectiu de la llar amb suport és permetre que les persones usuàries visquin a la comunitat amb autonomia, amb el suport d’un equip de professionals que vetlla pel funcionament quotidià de cada pis.

Per poder complir amb aquest objectiu, la Fundació disposa d’un pis on hi poden viure fins a un màxim de sis persones.

Programa d’autonomia a la pròpia llar (PSALL)

El Programa d’autonomia a la pròpia llar (PSALL) té per objectiu contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, a la llar i a la comunitat, per augmentar l’autonomia personal i assegurar la seva integració en la comunitat.

Projecte Punt de Partida

Des del servei d’habitatge hem creat un espai  en el que es dóna suport a la recerca d’habitatge. S’hi fan dinàmiques per poder conèixer altres persones que es troben en la mateixa situació i s’hi expliquen els principals elements a tenir en compte a l’hora de fer recerca d’habitatge. 

El projecte s’adreça a totes les persones que vulguin emancipar-se i tinguin uns ingressos mínims. També a qui vulgui conèixer gent amb qui compartir pis i a les persones que, tenint un habitatge, vulguin llogar una habitació i busquin els/les candidates ideals per conviure-hi.

Pots posar-te en contacte amb nosaltres a:
habitatge@fundaciodrissa.com

Si t’interessa el projecte Punt de Partida ens pots trobar a:
puntdepartida@fundaciodrissa.com

Desplaça cap amunt