Comitès i consells

Treballem per la participació en les decisions de totes les persones que formen part de l’entitat 

Comitè d’empresa

La Fundació Drissa té un comitè d’empresa en què hi ha representants de manera proporcional als professionals de l’entitat.

Comitè de seguretat i higiene en el treball

Disposem també d’un comitè de seguretat i salut on hi ha també representació de tots els professionals.

Convenis Laborals

La Fundació Drissa aplica el Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya

Consell de participació

El decret Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials obliga als centres on es presten serveis d’atenció diürna i serveis substitutoris de la llar que siguin de caràcter públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els centres privats amb finançament de la Generalitat de disposar d’un consell de participació de centre com a òrgan de participació. Aquests consells han de constituir un espai d’informació, de consulta i de debat per a totes les persones que formen part del centre de serveis socials.
La Fundació té el consell de participació del servei prelaboral.
 
 

Grup motor del pla de millora de la Governança Democràtica

En aquest grup estan representades les diferents veus de l’entitat amb l’objectiu de tirar endavant el pla de governança Democràtica que Drissa va aprovar.

Desplaça cap amunt