Servei de suport al mercat laboral ordinari

Servei d’acompanyament al mercat laboral ordinari on s’atenen persones amb necessitats laborals. En aquest servei la persona és acollida i segons la seva valoració, necessitats i desitjos, és orientada al programa més adient.

  • Recerca de feina
  • Orientació laboral
  • Intermediació empresarial
  • Acompanyament en el procés d’inserció laboral
  • Assessorament a l’empresa

La Fundació Drissa és Agència de Col·locació autoritzada per la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya amb el número 0900000009 des del 7 de setembre de 2011. Actuem com a mediadors entre les persones en recerca de feina i les empreses amb l’objectiu d’assolir un millor grau d’adaptació al lloc de treball. 

Aquest servei també participa al Programa Incorpora de la Fundació “la Caixa”, projecte a través del qual s’impulsa la integració sociolaboral de persones en risc d’exclusió social. Drissa hi treballa conjuntament amb altres entitats deClúster Èxit.

Així mateix, Drissa treballa i ofereix Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de persones amb trastorns de la salut mental (SIOAS).

Ens podeu trobar a:
suportmlo@fundaciodrissa.com

Desplaça cap amunt