Amb benestar

Conscients que les condicions de treball poden trencar l’equilibri físic i mental que tots necessitem per una bona salut, portem a terme tota una sèrie d’accions per garantir el benestar de tot l’equip que forma part de Drissa

L'index de benestar

El Happyforce és l'eina digital que utilitzem a l'Entitat per mesurar el benestar laboral de les nostres persones treballadores. És també el canal exclusiu de comunicació interna, i la via a través de la qual les persones treballadores poden, de forma anònima, donar la seva opinió sobre qualsevol tema que afecti el desenvolupament de l’entitat i donar idees per millorar-ne el funcionament.

Mesures pel benestar laboral

Adaptació d'horaris a les necessitats de les persones treballadores

La finalitat és poder ajudar a que les persones treballadores puguin mantenir la feina. S'aplica a tothom, especialment a les persones amb problemes de salut mental.

Teletreball un dia a la setmana

Només s’aplica a les persones que ocupen els llocs de feina que ho permetin i siguin designats per l’organització.

Dia de festa per l’aniversari

Cal que aquest caigui en dia laborable per la persona treballadora que compleix anys. Si cau en dia festiu, vacances o baixa laboral, no és recuperable.

24 hores sense justificar

Disposició de 24 hores anuals per poder utilitzar en casos de malaltia o bé conciliació amb la vida privada, sense necessitat de justificar.

Desplaça cap amunt