Servei prelaboral

Què és el Servei Prelaboral?

El Servei Prelaboral de la Fundació Privada Drissa és un servei social especialitzat coordinat amb els serveis socials, sanitaris, formatius i laborals.

Quin és el nostre objectiu?

Habilitar les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, per a què puguin iniciar un itinerari laboral i aconseguir la integració efectiva en empreses ordinàries o en treball protegit, o bé reprendre els estudis o formar-se.

Quins són els requisits d’accés?

  • Tenir diagnòstic de trastorn mental greu.
  • Estar en edat laboral.
  • Tenir residència a Catalunya o complir amb la Llei d’estrangeria.
  • Presentar un nivell d’autonomia personal i una situació psicopatològica que permeti treballar o adquirir hàbits laborals.
  • Estar en tractament i estar vinculat a un servei o a un professional de salut mental.

Quins serveis oferim?

  • Tallers de capacitació teòrica, tècnica i professional
  • Orientació sociolaboral
  • Acompanyament durant el procés de capacitació

Documentació que podeu consultar

Ens trobareu a:

Servei prelaboral Girona
Avinguda Sant Narcís 22, baixos. 17005 Girona
Tel. 972 232 115
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8 a 15h. Dimecres i dijous de 8 a 17:30h
prelaboral@fundaciodrissa.com

Servei prelaboral Figueres
Carrer Sant Antoni 63. 17600 Figueres
Tel. 972 606 943 – 690 167 925
Horari d’atenció al públic: dimarts, dimecres i divendres de 8 a 15h. Dilluns i dijous de 8 a 17:30h.
prelaboralaltemporda@fundaciodrissa.com

Servei prelaboral Santa Coloma de Farners
Carrer Francesc Camprodon 26. 17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 284 344 – 609 904 288
Horari d’atenció al públic: dimecres, dijous i divendres de 8 a 15h. Dilluns i dimarts de 8 a 17:30h.
prelaborallaselva@fundaciodrissa.com

Desplaça cap amunt