Els agents digitals: fomentant la inclusió digital

La bretxa digital és un problema real que cal afrontar amb urgència en un món que avança a una velocitat imparable. Aquesta rapidesa amplifica la desigualtat, afectant especialment col·lectius especialment vulnerables com les persones amb problemes de salut mental, que sovint es troben exclosos i sense accés a les eines digitals necessàries per a una plena integració en la societat actual.

Qui són els Agents Digitals?

Els agents digitals són un equip de persones treballadores de la Fundació Drissa amb problemes de salut mental però amb altes capacitats en el món digital i l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

La seva funció és donar suport a totes aquelles persones de l’entitat que, per la raó que sigui, no tenen aquestes habilitats o no disposen dels mitjans necessaris per dur a terme tasques quotidianes que requereixin interaccions digitals.

Aquesta iniciativa vol empoderar aquelles persones que se senten excloses per les noves tecnologies, ajudant a veure-les com a oportunitats de creixement per a la seva vida laboral i professional, i no com a obstacles.

L’Agent Digital és un recurs de suport complementat per un espai a les nostres instal·lacions que ofereix accés als equips necessaris. Aquest espai està dissenyat per garantir que tothom pugui utilitzar les tecnologies disponibles de manera efectiva.

A més, aquesta figura facilita la creació de noves oportunitats laborals, especialment per a persones amb problemes de salut mental que posseeixen altes competències digitals, permetent-los oferir aquest suport entre iguals de forma professional i especialitzada.

Aquest projecte vol promoure l’empoderament i l’autonomia, de manera que ajuda les nostres persones treballadores i usuàries a superar barreres, perdre la por a les noves tecnologies i millorar tant la seva vida personal com professional.

Desplaça cap amunt