Aliances

Conscients de la gran tasca que hi ha per fer en l’àmbit de la salut mental, una de les línies de treball de la Fundació Drissa ha estat la creació d’aliances per poder fer arribar la nostra missió com més lluny millor.

Ammfeina

Agrupació Catalana d’Entitats per la inserció laboral de persones amb trastorn mental. Neix al 2005. Fundació Drissa és membre fundador i membre de la junta. És una de les entitats integrants de Salut Mental Catalunya (marca compartida juntament amb Federació Salut Mental Catalunya i Fundació Salut Mental Catalunya). Aquesta aliança té la voluntat de fer un pas endavant, reforçar els seus projectes i continuar treballant per a la millora de la salut mental en tots els àmbits, compartint estratègies i optimitzant recursos.

Grup Èxit

Organització empresarial especialitzada en la prestació de serveis de neteja, pintura, jardineria, industrials i de manteniment. El Grup neix l’any 2009 gràcies a l’aliança entre tres entitats que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit de l’economia social: la Fundació Drissa, Ecosol i el Grup Fundació Ramon Noguera.

Support-Girona

Organització dedicada a defensar, promocionar, desenvolupar i estendre els drets humans de les persones amb discapacitat (psicosocial, intel·lectual o pròpia del procés de l’envelliment), al mateix temps que acompanya les persones a perseguir el benestar i la dignitat i a cercar l’autonomia a través del suport jurídic i social. La Fundació Drissa n’és membre fundador i membre del seu Patronat.

Fundació Campus Arnau d’Escala

Espai de trobada i recerca dels professionals dels serveis socials, investigadors, persones ateses i agents públics. L’objectiu principal de la seva activitat és la millora de la qualitat de vida dels col·lectius més desfavorits de la nostra societat. Va ser creada a l’any 2001. La Fundació Drissa n’és membre fundador i membre de la seva junta de govern.

Associació Clúster Èxit Girona

Associació sense ànim de lucre que agrupa set entitats de l’àmbit de l’economia social i el treball amb suport: Fundació Mas Xirgu (Grup Ramon Noguera), Fundació Tresc, Fundació Síndrome de Down Girona i Comarques, Astrid 21, Grup Mifas, Ecosol (empresa d’inserció de Càritas) i Fundació Drissa. La Fundació Drissa és membre fundador i de la seva junta de govern. Va ser creada l’any 2012 per enfortir el sector de la inserció laboral de les persones amb especials dificultats en el territori del Gironès – Zona Urbana de Girona.

Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques

Entitat sense ànim de lucre, creada l’any 1997 gràcies a la iniciativa i esforç d’un conjunt reduït de famílies de persones que tenien algun tipus de trastorn mental. La finalitat dels fundadors fou la creació d’una plataforma que actués per vetllar pels drets d’aquestes persones i les seves famílies i que lluités per cobrir les seves necessitats. La Fundació Drissa és membre de la seva junta de govern.

Institut Assistència Sanitària

Empresa pública de la Generalitat de Catalunya que gestiona, entre d’altres serveis sanitaris, la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines. Forma part del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). L’IAS és un dels fundadors de la Fundació Drissa i membre del Patronat de la nostra entitat. 

Mental Health Europe

Mental Health Europe és una organització no governamental que treballa estretament amb les institucions europees per fer de la salut mental una prioritat estratègica, i alhora, lluitar contra l’estigma. MHE representa associacions i persones en el camp de la salut mental, incloent persones usuàries, professionals, proveïdors de serveis i voluntàries. El seu objectiu és col·locar les persones usuàries dels serveis de salut mental en el centre de les seves accions per assegurar que la seva veu sigui escoltada arreu d’Europa. Fundació Drissa en som membres de ple dret des de l’any 2022.

Comissió d’Agermanament amb Bluefields

Projecte de cooperació internacional en el que es dona suport a la implementació d’un model d’atenció comunitari a la ciutat nicaragüenca de Bluefields, agermanada amb Girona. Es tracta del model de salut mental i addiccions en xarxa que ha esdevingut referent en la Regió Autònoma Costa Caribe Sur (RACCS), fonamentat en els centres d’atenció psicosocials (CAPS) i corresponent al model desplegat a Catalunya durant els últims cinquanta anys. El projecte és desenvolupat conjuntament amb la Comunitat Terapèutica del Maresme, l’IAS i la Universitat de Girona, amb el suport de l’Ajuntament de Girona i Dipsalut. 

Podeu consultar el web del Projecte Cooperació Salut Mental

Projecte PECT – Sistema Alimentari Sostenible

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’ocupació de les persones amb un trastorn mental, i a la mateixa vegada mantenir i incrementar els llocs de feina mitjançant l’agricultura social i sostenible, la Fundació vol implementar i difondre un model innovador de producció de productes agroalimentaris de proximitat que sigui factible ecològicament, desitjable socialment i viable tècnica i econòmicament.

En podeu llegir més en aquest enllaç

Projecte pilot HORTIVALOR – Grup operatiu

A través de la cooperació amb l’Institut d’Investigació i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA), La Feixa d’en Feliu i Formatgeries Montbrú volem aconseguir un allargament de la vida útil dels nostres productes de sucs i cremes, tot mantenint-ne el valor nutricional i funcional. Ho fem a través de l’aplicació de les altes pressions hisdrostàtiques (APH), i amb l’addició de xerigot i sèrum de llet, aportant, a més, efectes beneficiosos per la salut.

En podeu llegir més en aquest enllaç

Desplaça cap amunt