Projecte La Foixarda: atenció a la salut mental en l’àmbit de l’educació

La Foixarda, fundada el 2017 per iniciativa d’un emprenedor social en col·laboració amb la Unitat de Compromís Social de la Universitat de Girona i amb el suport de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de  l’Institut d’Assistència Sanitària, és un projecte social pioner especialitzat en l’atenció a la salut mental en l’àmbit de l’educació que es desenvolupa des del 2020 a la Fundació Drissa per completar la inserció laboral de les persones amb problemes de salut mental, una de les línies de treball prioritàries de l’entitat, juntament amb l’habitatge, per millorar la seva qualitat de vida, objecte social de l’entitat.

Per què el fem?

Acomplint el que disposa la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat per fer-ne efectiu el dret humà a l’educació, considerant que l’educació inclusiva i la salut mental comunitària comparteixen el mateix principi i atesa la prevalença de problemes de salut mental en la població estudiantil, la necessitat social del projecte es justifica pels motius i les finalitats següents:

  • Garantir el dret a l’educació de les persones amb problemes de salut mental, ja que poden i solen tenir hàndicaps (dificultats associades als trastorns mentals que, en comparació amb la població de referència, els posen en una situació de desavantatge educatiu) que, si no s’atenen mitjançant el suport, esdevenen barreres que els obstaculitzen l’aprenentatge i la participació en l’àmbit educatiu en condicions d’igualtat amb la resta d’estudiants, atès que les adaptacions com a estudiants amb necessitats-barreres educatives són necessàries però insuficients per si soles per garantir-los la igualtat d’oportunitats
  • Promoure’n l’èxit i prevenir-ne el fracàs i l’abandonament educatius perquè els trastorns mentals se’n consideren predictors i, a més a més, solen començar a la infància, l’adolescència i la primera edat adulta i, per tant, en etapes educatives
  • Millorar-ne l’ocupabilitat i, així, afavorir-ne l’ocupació, ja que les persones amb problemes de salut mental tenen un menor nivell educatiu assolit que la població general (el 43% de les persones amb discapacitat demandants d’ocupació té només estudis primaris; el 32% té només educació secundària; només el 13,26% té formació professional i només el 4,73% té educació superior) i pateixen exclusió social (només el 17,1% tenia una ocupació a Espanya l’any 2020 segons l’INE, una de les taxes d’ocupació més baixes de totes les persones amb discapacitat)
  • Afavorir-ne la recuperació perquè el manteniment o la recuperació del projecte de vida a través de l’educació i la formació i, després, del treball es considera un factor psicosocial bàsic que pot afavorir la seva la recuperació i un mitjà fonamental d’empoderament lluita contra l’estigma social 
  • Promocionar la salut mental i prevenir-ne els problemes, atès que solen començar en la  infàncial’adolescència i la primera edat adulta i, per tant, en etapes educatives, essent l’àmbit educatiu, en conseqüència, un medi propici i estratègic per a la prevenció i la promoció de la salut mental

Com ho fem?

 • Suport a l’alumnat:
  • Servei de suport en l’aprenentatge
  • Serveis psicoeducatius
  • Servei de suport entre iguals (grup d’ajuda mútua d’estudiants amb problemes de salut mental)
 • Serveis de formació (professorat, alumnat, PDI, PAS, etc.)
 • Recerca en educació i salut mental

Clients:

 • Serveis Territorials d’Educació a Girona del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
 • Universitat de Girona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Lleida, Universitat d’Andorra, Escola Universitària de les Arts de Girona (ERAM-UdG), etc.
 • CIFOG, Montjuïc Girona International School, etc.

Reconeixements: 

 • Projecte innovador en salut mental a la 7a edició de 10×10 – Càpsules d’Innovació Social (Barcelona, CaixaForum, 2020), de l’empresa pública Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya i Up Social.
 • Nominada al Premis Innternacionals Zero Project 2024 en la categoria d’educació inclusiva.

Contacta amb La Foixarda

lafoixarda@fundaciodrissa.com
Tel. 972 249 344

Segueix-lo!

Desplaça cap amunt