El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies lliura els primers certificats de professionalitat a treballadors de la Fundació Drissa

Durant l’acte de lliurament de premis, la directora del SOC ha assegurat que “l’acreditació de competències professionals fa la nostra societat més igualitària i cohesionada” i ha destacat la importància de la iniciativa: “Socialment contribueix al desenvolupament professional i personal d’aquestes persones, facilita la inserció laboral i millora el rendiment en el lloc de treball. I econòmicament permet retenir el talent en l’empresa i facilita la rotació del talent dins del propi sector”. Rectoret també ha anunciat que aquest 2021 s’incorporaran a les convocatòries obertes col·lectius amb altres capacitats, que comptaran amb el recolzament de les pròpies entitats i dels tècnics i tècniques de la Generalitat.

A data d’avui s’han dut a terme dos pilots d’aquest projecte gestionat des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del SOC i impulsat per les federatives AMMFEINA i Dincat, en què les persones participants han pogut aspirar a dues titulacions: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardinera i el de Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals. El primer pilot es va dur a terme l’any 2019 amb persones  amb discapacitat intel·lectual vinculades a entitats associades a Dincat i el segon, realitzat el 2020, va comptar de nou amb persones amb discapacitat intel·lectual i per primer cop amb 34 persones amb problemes de salut mental vinculades a sis entitats associades a AMMFEINA: Associació Aprodisca i Fundació Pere Mata (Tarragona), Fundació Drissa (Girona), ÀuriaFil, Entrem Grup Cooperatiu i Àuria Cooperativa (Barcelona).

Una protecció contra l’atur
L’objectiu últim d’aquest projecte és impulsar a Catalunya un model que incideixi en la formació professionalitzadora i la millora de la carrera professional d’alguns dels grups de població que, de manera estructural, registren unes taxes d’atur més elevades. És el cas, per exemple, de les persones amb un problema de salut mental. “La formació és, en qualsevol moment i etapa vital, un factor protector contra la desocupació, més encara si aquesta s’orienta a la professionalització”, ha defensat la gerent de la Fundació Drissa i secretària de Junta Directiva d’AMMFEINA, Núria Martínez. Martínez ha destacat que el títol lliurat aquest mati permet fer més competitius els currículums de les persones participants i, per tant, incrementa les seves oportunitats laborals: “A més nivell de qualificació, més oportunitats d’inclusió i promoció laboral i més possibilitats d’assolir una feina qualificada i ben remunerada”. La gerent de Drissa ha aprofitat l’acte per demanar a la Generalitat que abans de passar a la nova fase del projecte “trobi la fórmula que ha de permetre acabar la formació a aquelles persones que han obtingut una acreditació parcial”.  

Resultats del pilot
De les 34 persones que van participar en el projecte pilot, vuit van assolit la Qualificació Professional corresponent –set en Jardineria i una en neteja–  i les 26 restants la van assolir parcialment, de manera que ara podran completar per via formativa les unitats formatives pendents per assolir-lo.

Sobre la Fundació Drissa
La Fundació Drissa va néixer impulsada l’any 1999 per l’empresa pública sanitària Institut d’Assistència Sanitària, que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de comarques gironines, en creure fermament que el treball és una eina terapèutica elemental en el procés de rehabilitació psicosocial de les persones que tenen un problema de salut mental. Drissa ocupa les persones amb trastorn mental al centre especial de treball de l’entitat, que disposa de cinc línies principals de negoci: serveis de jardineria i forestal, pintura, neteja, horta ecològica i càtering, que comercialitza sota la marca Biodrissa. L’entitat disposa de servei d’acollida, de tres serveis prelaborals (Girona, Figueres i Santa Coloma de Farners), d’un servei de formació i d’un servei d’acompanyament a la inserció laboral en el mercat ordinari. Drissa compta amb una plantilla de més de 130 treballadors (a 31 de desembre de 2020), el 60% dels quals són persones amb un problema de salut mental.
 
Sobre AMMFEINA
AMMFEINA és una associació sense ànim de lucre que des del 2005 agrupa i representa les entitats d’iniciativa social de l’àmbit català que promouen la inclusió i la no exclusió laboral de les persones amb un problema de la salut mental. Enguany és la suma de 29 entitats socials que faciliten recursos i serveis a més de 3.000 persones amb problemes de salut mental.

Descàrrega de fotografia. Autor. Fundació Drissa.
Foto de les persones treballadores acreditades

 
Per a més informació:

COMUNICACIÓ DRISSA                             COMUNICACIÓ AMMFEINA
Maria José Velasco                                     Maria Pérez
678.580.347                                                 607.650.592
info@pluralcomunicacio.com                  comunicació@ammfeina.org
 

Desplaça cap amunt