Se'ns concedeix la subvenció d'ajuda al 60% del Salari Mínim Interprofessional

D’acord amb aquesta resolució, s’atorga a la Fundació Drissa la quantitat de 680.485,68 € en concepte d’ajut al 60% del Salari Mínim Interprofessional. 

La finalitat de l’ajut és proporcionar un suport salarial als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat d’un grau igual o superior al 33%, contractades en centres especials de treball, i facilitar el seu manteniment. En el cas de la Fundació Drissa, aquest suport ens ha estat atorgat per a 90 persones treballadores durant l’any 2022 i, com hem assenyalat, suposa el 60% del SMI.

 src=

 

Desplaça cap amunt