Oferta de feina

Oferta de feina: a La Foixarda busquem un/una tècnic/tècnica de suport en l’aprenentatge i la participació a estudiants amb problemes de salut mental
Estat de l’oferta: Oberta
Número d’oferta: 20221220-A
Oberta fins: 20/01/2023
Àrea: Social
Descripció de l’oferta: Al projecte La Foixarda busquem un/una tècnic/tècnica de suport en l’aprenentatge i la participació a estudiants amb problemes de salut mental amb: • Experiència en atenció directa a persones amb problemes de salut mental • Experiència en l’àmbit de l’educació/formació formal o no formal o interès/orientació professionals cap a aquest àmbit i, en especial, per l’educació inclusiva o atenció a la diversitat • Experiència com a docent, formador, tallerista, etc. • Orientació a objectius i resultats • Treball en equip • Tolerància a la frustració • Nivell alt de català i castellà escrit i oral • Coneixement de les TIC i, d’una manera especial, com a eines per a l’aprenentatge • Coneixement del sistema educatiu català (des de secundària fins a la universitat) i, d’una manera especial, en relació amb l’educació inclusiva • Complementàriament, es valorarà de manera positiva tenir o haver tingut problemes de salut mental
Funcions: • Suport en l’aprenentatge i la participació a estudiants amb problemes de salut mental majors d’edat en els diferents nivells educatius de manera individual (presencial o en línia) • Suport en l’aprenentatge i la participació a estudiants amb problemes de salut mental menors d’edat (des dels 12 fins als 17 o 18 anys) en les diferents etapes educatives (ESO, batxillerat, cicles formatius…) de manera individual i grupal presencials • Coordinacions amb els referents familiars o legals, educatius, sanitaris, etc. dels usuaris • Realització de formacions al professorat, PDI, etc.
Requisits: Titulació requerida: Psicologia, psicopedagogia, pedagogia, educació social, treball social o teràpia ocupacional
Altres: Lloc de treball: Girona (ciutat)
Horari: Dilluns a dijous de 9.30 a 17.30h i divendres de 9.30 a 15h
Tipus de contracte: Contracte de durada indefinida / Jornada completa (37,5 h setmanals) / Salari brut: 1.480€* 12 pagues
Desplaça cap amunt