Oferta de feina

Incorporació d’una persona prospectora en el servei de mercat laboral ordinari
Estat de l’oferta: Tancada
Número d’oferta: 20230123-A
Oberta fins: 13/02/2023
Àrea: Social
Descripció de l’oferta: Incorporació d’una persona prospectora al servei de mercat laboral ordinari de Drissa: • Experiència en atenció directa a persones amb problemes de salut mental • Experiència en l’àmbit de l’acompanyament, inserció de persones amb problemes de salut mental i intermediació amb empreses • Orientació a objectius i resultats • Treball en equip • Nivell alt de català i castellà escrit i oral • Coneixement de les TIC • Complementàriament, es valorarà de manera positiva: • Tenir o haver tingut problemes de salut mental
Funcions: Actuacions de prospecció: coneixement del teixit productiu, detecció i identificació dels llocs de treball vacants i l’establiment de vincles estables de col·laboració amb les empreses del territori. • Estudiar i conèixer la tendència del mercat laboral local, identificar i seleccionar els sectors d’activitat en l’àmbit territorial d’actuació. • Definir una cartera de serveis de l’entitat per a difondre-la entre el sector empresarial del territori. • Dissenyar protocols d’apropament i comunicació per a les empreses del territori. Detectar les seves necessitats i/o de llocs de treball vacants i afavorir l’aflorament de potencials llocs de treball. • Coordinar-se amb el personal d’acompanyament, previst a la actuació a) d’aquesta base durant tot el període d’execució del programa. • Realitzar, si s’escau, sessions individuals o grupals amb les persones participants del programa. • Registrar les actuacions
Requisits: La persona prospectora ha d’estar en possessió d’una titulació universitària oficial de grau o equivalent en l’àmbit educatiu, social o empresarial, o experiència contrastada de com a mínim 2 anys d’intervenció en l’àmbit de la inserció laboral.
Altres: Lloc de treball: seu de Drissa
Horari: Tres dies a la setmana de 9:00-16:00, un dia de 9:00-18:00h i divendres de 8:00-15:00h
Tipus de contracte: Jornada completa
Desplaça cap amunt