La Fundació Drissa signa conveni amb la Psicoxarxa per prestar assistència psicològica a persones amb pocs recursos

La Fundació ens hem adherit al projecte Psicoxarxa, creat pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. A través d’aquest projecte es vol fer arribar l’assistència psicològica a persones amb recursos limitats i que ho necessitin.

En virtut d’aquest conveni, tant persones usuàries dels nostres serveis, com persones treballadores del Centre Especial de Treball, podran ser derivades a professionals col·legiats i col·legiades i rebre assistència psicològica per un preu que oscil·la entre els 5 i els 10 €. Aquest accés estarà condicionat a uns determinats barems econòmics i al fet que la persona no estigui rebent cap altre tipus de suport psicològic en aquell moment. Aquesta assistència tindria la durada d’un any.

Desplaça cap amunt