Pots col·laborar amb el projecte social de la Fundació Drissa fent una donació. Amb la teva col·laboració ajudes a la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental, a través del treball i l’habitatge. Agraint per avançat la teva acció, pots triar a quin projecte de la fundació vols destinar la teva donació. Moltíssimes gràcies!

*Incentius fiscals en matèria de donatius

La Fundació Privada Drissa és una entitat sense ànim de lucre i els seus donants gaudeixen dels beneficis fiscals regulats al Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Donatius realitzats per persones físiques
·         Per donatius fins a 150 €: deducció del 80%.
·         Per donatius superiors a 150 €: deducció del 80% dels primers 150 €. Per la quantitat restant, la deducció és del 35%.*

Donatius realitzats per persones jurídiques
·         Deducció del 35%* per a qualsevol quantitat.

*Aquesta desgravació del 35% pot arribar al 40% si has realitzat un altre donatiu per import igual o superior durant els dos últims exercicis fiscals a la Fundació.

Scroll al inicio