Realiza una donación

Puedes colaborar con el proyecto social de la Fundación Drissa haciendo una donación. Con tu colaboración ayudas a la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental, a través del empleo y la vivienda. Agradeciendo de antemano tu acción, puedes escoger a qué proyecto de la fundación deseas destinar tu donación. Sólamente debes rellenar este formulario y nos pondremos en contacto contigo. ¡Muchísimas gracias!
Donació
Escull si ets persona o empresa
Certificat de donació

*Incentius fiscals en matèria de donatius

La Fundació Privada Drissa és una entitat sense ànim de lucre i els seus donants gaudeixen dels beneficis fiscals regulats al Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Donatius realitzats per persones físiques
·         Per donatius fins a 150 €: deducció del 80%.
·         Per donatius superiors a 150 €: deducció del 80% dels primers 150 €. Per la quantitat restant, la deducció és del 35%.*

Donatius realitzats per persones jurídiques
·         Deducció del 35%* per a qualsevol quantitat.

*Aquesta desgravació del 35% pot arribar al 40% si has realitzat un altre donatiu per import igual o superior durant els dos últims exercicis fiscals a la Fundació.

Scroll al inicio