Se’ns concedeix la subvenció per al suport als llocs de treball per persones amb discapacitat afectades per envelliment prematur

Se’ns concedeix la subvenció per al suport als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat afectades per envelliment prematur en centres especials de treball per a l’any 2023

 

Amb aquest projecte es vol donar resposta a l’envelliment prematur de les persones treballadores amb discapacitat, sobretot d’aquelles amb dificultats especials, ajudant els CET a afrontar aquest problema, cada cop més significatiu i creixent i que té com a conseqüència una clara disminució de la productivitat. Això es vol fer per mitjà de dues línies: la primera, de suport salarial a la transició del treball a la jubilació, i la segona, d’acompanyament especialitzat en aquest procés de transició.

 

Amb el suport del departament de treball i empresa.

Scroll to Top