El Tribunal Superior de Justícia anul·la una licitació de serveis de la Generalitat per discriminació contra les persones amb discapacitat

La Confederació, empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, ha guanyat el recurs presentat contra una licitació de l’Administració que negava a les entitats d’inserció laboral de col·lectius vulnerables a presentar-s’hi.

La sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat la licitació d’un servei tret a concurs pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per resultar discriminatòria contra les persones amb discapacitat, donat que va negar la possibilitat que les entitats d’inserció laboral de persones amb discapacitat i altres col·lectius vulnerables (centres especials de treball i empreses d’inserció) s’hi poguessin presentar.

El cas fa referència a la licitació del manteniment de jardineria de la Biblioteca Carles Rahola de Girona per a l’any 2022. Un canvi en l’articulat del nou concurs respecte anys anteriors va excloure la possibilitat que les entitats d’inserció laboral que ho estaven portant a terme hi poguessin concórrer. Concretament, la Fundació Drissa, entitat gironina dedicada a la inserció laboral de persones amb un problema de salut mental, havia guanyat el concurs a les anteriors licitacions i prestat els serveis sense incidències.

El Departament de Cultura va licitar aquest servei negant de manera global a les entitats dedicades a la inserció laboral de persones amb discapacitat i col·lectius vulnerables, la possibilitat de concórrer a la convocatòria de la licitació en qüestió. Davant el recurs de La Confederació, l’Administració va sol·licitar la seva inadmissibilitat, argumentant “qüestions tècniques i per raons de qualsevol risc laboral de les persones amb discapacitat”, sense plantejar-se mai la possibilitat de proporcionar a les entitats els mitjans de suport que en el seu cas haguessin pogut precisar per dur a terme la tasca objecte de la licitació.

La sentència conclou que l’Administració no només ha vulnerat la Llei de Contractes del Sector Públic i la Constitució Espanyola, sinó també la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. La Confederació es congratula que el TSJC hagi admès la vulneració dels drets de persones amb discapacitat, “discriminant-los simplement per raó de la seva discapacitat”.

Les resolucions impugnades infringeixen el principi d’igualtat de tracte al ser una licitació discriminatòria que sense justificació exclou de manera genèrica tot el col·lectiu d’entitats socials relacionades amb la inserció laboral de persones amb discapacitat, empreses d’inserció sociolaboral i entitats sense ànim de lucre. La sentència assenyala, a més, que l’Administració ha d’excloure de les licitacions el terme “discapacitats”, i ha d’utilitzar el de “persones amb discapacitat”.

La Fundació Drissa subratlla la importància de comunicar la resolució positiva del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a favor de les persones amb discapacitat. “És una victòria que ha d’ajudar a sensibilitzar sobre la vulneració dels drets del col·lectiu i a ser proactius per tots els mitjans si es dona la circumstància”, afirma.

 El precedent de l’Ajuntament de Vilablareix

Aquest recurs resolt a favor de La Confederació en la seva funció de defensora dels interessos dels seus associats però, no és el primer. A l’any 2021, La Confederació va  interposar una denúncia davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCSP) en relació amb el plec de clàusules del servei de jardineria per a la conservació i manteniment de zones verdes, jardins i espais públics de Vilablareix (Gironès). En aquest cas, el Tribunal va estimar dues de les tres sol·licituds presentades.

Es van acceptar les peticions relacionades amb la contractació pública, que tenien a veure amb la subrogació de les persones treballadores amb discapacitat  que estaven realitzant les tasques pròpies de l’activitat en l’anterior licitació en tots els lots del contracte, i el reconeixement del seu cost econòmic, que havia sofert una destacable minoració.

La tercera petició, no admesa, feia referència a que la creació de diversos lots per realitzar les tasques de la licitació vulnerava els drets de les persones amb discapacitat, doncs s’excloïa directament a les entitats del tercer sector d’un sector i àmbit laboral ordinari. El tribunal va considerar “la discrecionalitat tècnica que tenen els òrgans de contractació en el plantejament i en la confecció dels plecs, ateses les necessitats de les que només ells són coneixedors”.

L’assistència lletrada en aquests procediments ha estat a càrrec del lletrat del Col·legi de l’Advocacia de Girona, Joan Benítez (2d Legal Grup).

La Confederació, empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, agrupa des del 1997 a les federacions representatives de les associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions que gestionen serveis d’atenció a les persones a Catalunya.

La Fundació Drissa és una entitat sense ànim creada a l’any 1999 a Girona. Té com a primer objectiu treballar per a la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen problemes de salut mental i molt especialment per a les que tenen un trastorn mental sever. Per desenvolupar l’objecte social de l’entitat les línies de treball implementades són la integració laboral i l’habitatge.

Per a més informació us podeu posar en contacte amb:  Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de la Fundació Drissa Tel. 972222370 – 678580347 – info@pluralcomunicacio.com

Desplaça cap amunt