El programa SIOAS 2020-2021 segueix el seu curs

Estem desenvolupant amb normalitat el programa SIOAS iniciat el passat juliol. Aquest programa de serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental té com a objectiu incrementar la inserció laboral i el grau d’ocupabilitat d’aquestes persones en el mercat de treball ordinari. Compta amb el finançament del Departament de Treball, Afers Socials i famílies del Fons Social Europeu, amb tres tècniques i un prospector.

Desplaça cap amunt