Drissa crea els microcrèdits per afavorir el benestar del seu personal

Projecte “Benestar a la feina”
El treball és una eina terapèutica “molt destacable” en el procés de rehabilitació psicosocial de les persones que tenen un problema de salut mental però “cal no oblidar que les condicions de treball poden trencar l’equilibri físic i mental que tots necessitem per mantenir una bona salut”, afirma la gerent de l’entitat, Núria Martínez. És per això que al febrer de l’any 2020, Drissa va donar el tret de sortida al projecte “Benestar a la feina”, amb l’objectiu d’analitzar el clima laboral, i ho va fer amb la posada en funcionament d’una aplicació web interactiva, a través de la qual poder mesurar l’estat d’ànim dels treballadors i recollir opinions i recomanacions de forma anònima. La dinàmica és molt simple i consisteix en preguntes diàries que identifiquen com se sent el treballador (molt bé, bé, malament, etc.) o expressar el que consideri sobre diferents aspectes del lloc de treball i de l’empresa (millores, felicitacions, demandes, etc.).
 
L’índex de la felicitat
El confinament per pandèmia va arribar uns dies desprès de la posada en marxa de l’APP Web, però l’eina “contra pronòstic” va resultar ser molt útil per poder mesurar l’impacte de la situació en les persones treballadores i poder actuar ràpidament. En un primer moment, l’índex de felicitat es va situar en 74 punts (75 punts equivalen a un clima laboral excel·lent), 10 punts més alt que altres empreses que utilitzen la mateixa plataforma per mesurar la felicitat dels seus treballadors. Amb la declaració de l’estat alarma, l’índex va baixar a punts 67, fet que va fer reaccionar ràpidament a la direcció amb la implementació d’un canal de comunicació i transparència, a través del qual cada dia s’informava a les persones treballadores de les decisions preses pel comitè de crisi: aplicació de mesures de seguretat, serveis mínims, activació d’un telèfon d’atenció directa per atendre a aquelles persones treballadores amb baixa competència digital, etc. Passat el moment àlgid de pandèmia, l´índex de la felicitat es va recuperar a 74 punts i ha mantingut una tendència a l’alça fins arribar als 77 punts a finals de l’any  2021.

Drissa ha implantat aquesta eina com a canal de comunicació interna únic, de manera que la informació de l’empresa als seus treballadors es vehicula per aquest canal, i a dia d’avui, el 77% de la plantilla utilitza l’eina de forma habitual. La interacció amb l’aplicació és voluntària i anònima.
 
Conciliació i hàbits saludables, per votació
El projecte “Benestar a la feina” ha permès sistematitzar mesures que ja es venien aplicant de manera individualitzada. “En 23 anys i degut al nostre objectiu social, el de millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental a través del treball, hem hagut d’aplicar moltes mesures per ajudar a mantenir la feina”, subratlla la gerent. “Des d’ajustar l’hora d’entrada per evitar haver de pagar un transport fins a donar permisos extraordinaris per fer gestions que són important per a la vida d’algunes persones, com ara tenir cura de la seva mascota, o ajudar a la compra d’aliments, entre moltes altres”, explica. Aquest projecte es complementa amb les accions del Pla d’igualtat de l’entitat, adaptat a la nova normativa. Són les persones treballadores les que decideixen les mesures que s’aplicaran durant l’any a través de la seva valoració en l’APP i votació a l’assemblea general de l’empresa. Segons les valoracions i els resultats de la votació se’n fa una priorització, i “en cap cas es deixarà d’aplicar una mesura si l’entitat considera que la persona treballadora la necessita”, afirma Núria Martínez.
 
Aquest any 2022, a més dels microcrèdits, Drissa ha fixat com a objectiu de benestar la millora dels hàbits saludables del personal i ho ha fet amb l’establiment del “Dia de la fruita a la feina”. L’entitat prepara paneres de fruita que deixa als diferents serveis perquè els treballadors n’agafin. També fa descomptes especials al personal en la compra de productes ecològics a les botigues Biodrissa que l’entitat té a Girona.
 
La gerent de Drissa destaca que l’objectiu final del projecte és establir un bon clima laboral, millorar-lo de manera sostinguda i quantificar-lo. “La nostra política de recursos humans té com objectiu estratègic que l’empresa sigui un lloc agradable on treballar i això només s’aconsegueix si comptes amb la participació de les persones”, manté. “Promoure la salut global del personal, potenciar la motivació, el talent i les habilitats forma part d’una gestió responsable que va fent que tots i totes anem amb una mateixa finalitat”, afegeix Martínez.  
 
En tancament de 2021, la Fundació Drissa, comptava amb una plantilla de 145 persones.

Bretxa laboral per motiu de salut mental
La realitat és que la majoria de persones que tenen un problema de salut mental queden fora del mercat laboral. A l’any 2020, la discapacitat que presenta la menor taxa d’activitat és la derivada per problemes de salut mental amb un 26,6% (0,5 punts per sota de l’any 2019), segons recull l’informe anual de l’INE “El empleo de las personas con discapacidad”. No hi ha dades disponibles sobre la situació de les persones que tenen un problema de salut mental sense certificat de discapacitat. “Aconseguir feina per a les persones que pateixen aquestes problemàtiques, així com ajudar-les a no perdre-la és complex per diferents motius, entre els quals destaquen l’estigma i les baixes laborals”, afirma Martínez.
 
Segons l’OMS, l’estrès a la feina és el segon problema de salut laboral i estima que l’estrès és la causa del 50% de les jornades laborals perdudes. També indica que la depressió serà la segona causa d’incapacitat al món i que el 80% està relacionada amb l’estrès crònic. “La pandèmia ha posat negre sobre blanc el que la societat en general sabia però que no li interessava veure”, diu Martínez. En l’àmbit laboral i arran de la pandèmia, un 92% de les persones treballadores declara sentir ansietat i un 70% dificultats a l’hora de concentrar-se en la feina (Estudi Consultora Willis Towers, La Vanguardia 18/06/20).

Fotografia. Autor. Fundació Drissa
Assemblea general de treballadors celebrada a finals d’abril
 
Per a més informació us podeu posar en contacte amb:Plural Comunicació, gabinet de comunicació i premsa de la Fundació Drissa Tel. 972222370 – 678580347 – info@pluralcomunicacio.com

Desplaça cap amunt